ПУБЛІЧНА ОФЕРТА Ця публічна оферта є юридичним актом і несе функцію головного регуляторного склепіння правил взаємодії всіх учасників Партнерської мережі Lagoon. Ця публічна оферта приймається всіма учасниками Партнерської мережі Lagoon на умовах, викладених у цьому документі. У цій Оферті Вебмайстер та Рекламодавець можуть узагальнено значитися як «Учасники партнерської мережі». Оферта набирає чинності та підтверджує згоду Учасника з її умовами з моменту його реєстрації в мережі Lagoon.

1. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

1.1. Отримання доступу до партнерської мережі Lagoon.

1.2. Реєструватися мають право фізичні та юридичні особи в особі уповноважених представників.

1.3. Заповнивши форму для реєстрації та натиснувши кнопку «Реєстрація», Учасники здійснюють акцепт цієї Оферти, тим самим беззастережно погоджуючись із правилами та умовами участі у партнерській мережі Lagoon.

1.4. Для проходження повної реєстрації та отримання передбачених доступів у мережі, Учасник зобов'язаний заповнити анкету та пройти модерацію.

1.5. У разі невиконання Учасником вищезазначеного порядку реєстрації, Lagoon залишає за собою право відмовити йому в реєстрації без зазначення причин.

1.6. Після успішного проходження реєстрації та активації облікового запису, Учасник отримує доступ до використання передбаченого для його ролі функціоналу у партнерській мережі.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ. ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСНИКІВ ПАРТНЕРСЬКОЇ МЕРЕЖІ LAGOON

2.1. Предметом цієї оферти є надання доступу Учасникам до користування партнерською мережею Lagoon, яка знаходиться на сайті в Інтернеті під доменним ім'ям https://lagoon.me/

2.2. Рекламодавець, реєструючись на сайті https://lagoon.me/, приймаючи умови справжньої оферти, розміщуючи свої рекламні матеріали - підтверджує свою згоду та гарантує:

2.2.1. Рекламодавець висловлює повну згоду на укладення договору з Lagoon, а також на розповсюдження своїх рекламних матеріалів у мережі Інтернет зареєстрованими на https://lagoon.me/ Вебмайстрами;

2.2.2. Рекламодавець самостійно визначає товари та/або послуги, як об'єкти рекламування, а також рекламні засоби вираження. Lagoon не проводить аналіз рекламних матеріалів на відповідність їхньому чинному законодавству. Остаточне рішення щодо розміщення своїх рекламних матеріалів приймає Рекламодавець. Рекламодавець гарантує, що Lagoon за жодних обставин не нестиме відповідальності перед державними контролюючими органами та/або третіми особами за недостовірність рекламної інформації, що розміщується, а також невідповідність рекламних матеріалів законодавству країни їх розповсюдження.

2.2.3. Розміщені матеріали Рекламодавця не містять недостовірної інформації, а також заборонених для поширення відомостей, у тому числі, але не обмежуючись, порнографічного характеру, терористичних загроз, розпалювання міжнаціональної ворожнечі тощо. У разі притягнення контролюючими органами Lagoon до відповідальності за порушення Рекламодавцем цієї гарантії або пред'явлення до Lagoon позовів щодо таких матеріалів, Рекламодавець зобов'язується взяти на себе всю відповідальність, повністю та повністю, а також відшкодувати всі понесені Lagoon збитки.

2.2.4. Рекламні матеріали Рекламодавця жодним чином не порушують права власності, авторські, суміжні, патентні права, права на засоби індивідуалізації, особисті та інші права третіх осіб, а також не завдають шкоди їхній честі, гідності та діловій репутації. У разі притягнення Lagoon до відповідальності за порушення Рекламодавцем даної гарантії контролюючими органами, або пред'явлення до Lagoon позовів щодо таких матеріалів, Рекламодавець зобов'язується взяти на себе всю відповідальність повністю і повністю, а також відшкодувати всі понесені Lagoon збитки.

2.2.5. Рекламодавець має весь обсяг повноважень щодо товарних знаків, знаків обслуговування, фірмового та/або комерційного найменування, які використовуються для ідентифікації об'єкта рекламування.

2.3. Вебмастер, пройдя полную регистрацию на сайте https://lagoon.me/ , принимая условия настоящей Оферты, размещая рекламные материалы Рекламодателей - подтверждает свое согласие и гарантирует:

Вебмастер выражает полное согласие на заключение договора с Lagoon, а также на использование рекламных материалов, зарегистрированных на https://lagoon.me/ Рекламодателей.

2.3.2. Вебмайстри самостійно створюючи рекламний матеріал про товар/послугу Рекламодавця для розповсюдження гарантує, що такі рекламні матеріали не містять недостовірної інформації, а також заборонених до поширення відомостей, у тому числі, але не обмежуючись, порнографічного характеру, терористичних загроз, розпалювання міжнаціональної ворожнечі тощо. буд. Вебмайстер зобов'язується взяти на себе всю відповідальність, повністю та повністю, а також відшкодувати всі завдані Lagoon збитки.

2.3.3. Вебмайстер на власний розсуд обирає сайти для розміщення матеріалів Рекламодавця, у тому числі залучає третіх осіб для роботи з ними. Lagoon не проводить аналіз сайтів, які використовуються Веб-майстрами для розміщення матеріалів на відповідність їх чинному законодавству. Остаточне рішення про розміщення реклами на тому чи іншому сайті приймає вебмастер. Крім того, Вебмайстер гарантує виключення рекламних сайтів, що використовують методи примусу відвідувачів укладання угод, такі, наприклад, як примусовий клік, примус до відправлення платної СМС тощо. державними контролюючими органами та/або третіми особами за порушення Вебмайстром своїх гарантій. У разі притягнення контролюючими органами Lagoon до відповідальності за порушення Вебмайстром даної гарантії або пред'явлення до Lagoon позовів щодо розміщення реклами, Lagoon за жодних обставин не є винною особою, а Вебмайстер зобов'язується прийняти на себе всю відповідальність, повністю та повністю, а також відшкодувати всі завдані Lagoon збитки.

2.4. Вебмайстри розміщують рекламні матеріали Рекламодавців на своїх сайтах, а також на сайтах залучених ними третіх осіб. Коли користувач мережі Інтернет переходить на сайт Рекламодавця, або іншим чином пов'язується з Рекламодавцем через рекламні матеріали, розміщені на сайтах Вебмайстрів та/або третіх осіб, і здійснює угоду (цільову дію), то Вебмайстер досягає заявленої мети та отримує заздалегідь обумовлену винагороду. Угодою в даному контексті вважаються заздалегідь визначені цільові дії (ліди), які здійснюють користувачі мережі Інтернет, наприклад, купівля товару/послуг Рекламодавця, встановлення мобільних додатків Рекламодавця, підписка на розсилку тощо.

2.5. При прийнятті цієї Оферти Учасники повідомлені та дають свою повну згоду, що Lagoon відстежує та враховує всі ліди та надає Учасникам відомості про це у вигляді статистичних даних, а також веде розрахунки винагород. Lagoon приймає остаточне рішення про те, чи відбулася угода чи ні. Всі статистичні дані враховуються з використанням статистичної системи підрахунку лідів, яка знаходиться на сайті https://lagoon.me/ . У разі розбіжностей у статистичних даних lagoon, Рекламодавця та/або Вебмайстра, перевагу мають дані статистики Lagoon.

2.6. Рекламодавець зобов'язується оплатити Lagoon усі досконалі ліди за розміщеними рекламними матеріалами Рекламодавця на підставі даних статистики Lagoon.

2.7. Послуги сайту Lagoon надаються в режимі реального часу і можуть бути призупинені, у разі потреби проведення профілактичних робіт на сайті тощо

2.8. Рішення про допуск Вебмайстра та Рекламодавця до партнерської мережі приймається і залишається повністю за Lagoon.

3. ГАРАНТІЇ УЧАСНИКІВ

3.1. Учасники гарантують, що введені ними під час реєстрації персональні дані є дійсними та актуальними. У разі зміни зазначених даних, Учасники зобов'язані у найкоротші терміни змінити їх у своєму особистому кабінеті або письмово повідомити про це Lagoon.

3.2. Учасники самостійно несуть відповідальність за збереження своїх даних (логін та пароль) для доступу до партнерської мережі Lagoon та зобов'язуються не передавати їх третім особам.

3.3. Учасники мережі зобов'язуються не робити жодних дій, що впливають на роботу партнерської мережі Lagoon. Під такими діями розуміються спроби технічно впливати на працездатність серверів партнерської мережі, спроби зламати механізми захисту, використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми для будь-яких своїх цілей. Використовувати brut force атаки, DoS(DdoS) атаки, спам, використання посилань та будь-яких інших процесів, здатних нашкодити роботі партнерської мережі.

4. У ПАРТНЕРСЬКІЙ МЕРЕЖІ LAGOON ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

4.1. Спроба укладання угод методами або засобами, що суперечать чинному законодавству місця вчинення правочину, оферті, додатковим правилам Рекламодавців, заявленим при розміщенні рекламного матеріалу.

4.2. Застосовувати способи реклами, які уможливлюють реєстрацію сплаченої дії, але змушують відвідувача до виконання цих дій за допомогою обману, шантажу або будь-яких інших дій, що порушують права відвідувача на свободу вибору.

4.3. Забороняється використовувати будь-які технології та види cookie stuffing (cookie dropping). Забороняється використовувати скрипти, які дозволяють проставляти cookies сайти, які Користувач не відвідував і не переглядав. Забороняється переставляти, підміняти, перетирати cookies Користувача на інші, які не належать сайтам, які переглядав Користувач, у тому числі підміняти cookies за допомогою використання попапів, iframe, а також підміни при вставці адреси сторонньої сторінки як картинка на існуючому сайті.

4.4. Забороняється реєструвати та/або використовувати для просування домени, подібні до доменів сайтів Рекламодавців.

4.5. Учасники зобов'язуються надавати лише достовірну інформацію, яка не сприяє введенню в оману Lagoon, при реєстрації, а також іншу інформацію та дані, у тому числі, але не обмежуючись, при рекламному розміщенні, при врахуванні досконалих лідів та винагороди.

4.6. У разі порушення Вебмайстрами гарантій, зазначених у п. 4.1. - 4.5. особисті кабінети Вебмайстрів блокуються Lagoon без попередження та виплати компенсацій.

5. ВИПЛАТИ УЧАСНИКАМ

5.1. Вебмайстер отримує від Lagoon винагороду, яка безпосередньо залежить від отриманих лідів за цільову дію. У разі перевірки облікового запису, холд на виплату може досягати до 3 тижнів, залежно від офферу.

5.2. Рекламодавець виплачує Lagoon винагороду, яка безпосередньо залежить від отриманих Рекламодавцем лідів за цільову дію.

5.3. У кожному окремому випадку величина винагороди визначається видом оплачуваної дії та тарифом, встановленим Lagoon за дану дію на момент вчинення цільової дії. Lagoon має право змінити тариф. З діючими та зміненими тарифами Учасники зобов'язуються ознайомитися в інтерфейсі партнерської мережі Lagoon. Реєстрація Учасників у мережі Lagoon свідчить про їхню згоду з чинними тарифами.

5.4. Ніякі інші витрати, понесені Учасниками мережі, пов'язані з розміщенням та/або розповсюдженням рекламних матеріалів, не відшкодовуються Lagoon.

5.5. Lagoon веде внутрішній розрахунковий рахунок для кожного Учасника, через який здійснюються всі операції із зарахуванням та виплатою винагород.

5.6. Lagoon виплачує винагороди Вебмайстрам лише за заявками. Вебмайстер самостійно вказує суму до виплати, а також спосіб перерахування, пропонованого Lagoon. Сума, що виплачується, не може перевищувати загальну суму винагороди, що знаходиться на рахунку Вебмайстра.

5.7. Рекламодавець зобов'язується вносити на свій рахунок кошти згідно з договором.

5.8. На суму винагороди, яка перебуває на рахунках Учасників Lagoon у партнерській мережі Lagoon, не нараховуються жодні відсотки, незалежно від терміну виплати.

6. ТЕРМІН ДІЇ СПРАВЖНЬОЇ ОФЕРТИ І ЇЇ РОЗІРВАННЯ

6.1. Справжня Оферта безстрокова.

6.2. Учасники можуть розірвати договір за своїм бажанням у будь-який час письмово повідомивши про розірвання договору за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання.

6.2.1. Рекламодавець зобов'язується сплатити Lagoon всі фактично понесені витрати, а також досконалі ліди на підставі статистичних даних Lagoon.

6.3. Всі оплати здійснюються за вказаними Учасниками та Lagoon реквізитами. Учасники самостійно відповідають за коректність зазначених ними реквізитів при реєстрації.

6.4. Lagoon може розірвати договір в односторонньому порядку в будь-який час письмово повідомивши про розірвання договору.

6.5. Lagoon має право розірвати цей договір з будь-яким Учасником мережі, якщо причиною розірвання є порушення умов цього Договору та/або чинного законодавства країни розміщення, місця вчинення правочину. Якщо у зв'язку з таким порушенням, Lagoon зазнала фінансових збитків або інших збитків, винна сторона повинна компенсувати такі збитки на підставі письмової вимоги Lagoon.

7. ЗАХИСТ ДАНИХ

7.1. Lagoon зберігає та опрацьовує дані, отримані виключно через форми реєстрації та введення даних в особистому кабінеті Учасників, а також отримані в період співпраці з партнерською мережею Lagoon. Реєструючись на сайті https://lagoon.me/ , Учасники дають свою згоду на обробку вказаних ними персональних даних.

7.2. Lagoon гарантує безпеку особистих даних. Особисті дані використовуються виключно для забезпечення функціонування обумовлених процесів у партнерській мережі та не передаються третім особам.

7.3. Контактні дані, отримані під час реєстрації Учасниками партнерської мережі Lagoon, використовуються для комунікації між партнерською мережею Lagoon та її Учасниками.

7.4. Учасники зобов'язуються дотримуватись умов конфіденційності, отриманої від Lagoon інформації, та не передавати її третім особам.

8. ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. Інформація, отримана в процесі співпраці з партнерською мережею Lagoon, дозволена до використання виключно у зв'язку з виконанням цієї Оферти.

8.2. Lagoon надає Учасникам мережі тимчасове, невиключне право використання партнерської мережі Lagoon на термін дії цієї Оферти. У разі розірвання цієї Оферти надане право втрачає свою силу.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. Lagoon не несе відповідальності за шкоду або перешкоди, спричинені вмістом сайтів Учасників мережі та третіх осіб, що залучаються ними, помилками у програмному забезпеченні або технічних засобів Учасників, а також за збитки, спричинені недостатньою доступністю або обмеженою функціональністю мережі Інтернет.

10. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

Cookie – це текстовий файл або файли, які містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру та зберігаються на пристрої користувача (наприклад, комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт).

Файли cookie можуть бути постійними (зберігаються в комп'ютері до моменту видалення їх користувачем) або тимчасовими/сесійними (зберігаються лише до закриття браузера). Також файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) та сторонні (встановлюються іншими сайтами).

Звертаємо увагу на таке:

  • дані файлів cookie оновлюються при повторному відвідуванні користувачем Сайту;
  • у більшості випадків веб-браузер за промовчанням дозволяє автоматичне збереження файлів cookie на пристрої користувача;
  • відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Компанія дбає про своїх користувачів/партнерів і намагається зробити користування Сайтом максимально комфортним, і для цього Компанії необхідно за допомогою файлів cookie проаналізувати поведінку, переваги та інтереси користувача. Аналіз за допомогою файлів cookie допоможе Компанії покращити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс та навігацію Сервісу.

З огляду на класифікацію Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Компанія використовує такі категорії файлів cookie:

  • Файли cookie, необхідні для переміщення користувачем по веб-сторінці та використання певних сервісів (наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту). Ці файли запам'ятовують попередні дії користувача під час переходу на попередню веб-сторінку в тій самій сесії.
  • Експлуатаційні файли cookie підсумовують інформацію про те, як використовується Сайт (наприклад, час перебування на Сайті, найчастіше відвідувані сторінки, розуміння, які саме розділи та сервіси сайту були найбільш цікавими для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія і т.д.). Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами браузера. Зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie інформація призначена лише для статистичних та аналітичних завдань. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу, і виключно для зазначених вище цілей.
  • Функціональні файли cookie використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера (наприклад, ім'я користувача, фото у профілі, інформація за залишеними коментарями, мова сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася користувачеві будь-яка інформація або вибрані переваги раніше, а також інші параметри налаштування Сайту). Дані файли cookie також дозволяють користувачам дивитися статистику, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти із соціальними мережами. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з веб-ресурсу.
  • Файли cookie використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера (наприклад, відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, щоб уникнути повторного показу, керування цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування користувачем інших ресурсів під час переходів, а також інші параметри налаштування Сайту).

Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств та партнерів із суміжних бізнесів для того, щоб вони надавали якісну рекламу, що таргетує.

Компанія використовує cookie-файли сторонніх сервісів та сервісів аналітики:

Особливо, для оперативної доставки, більш якісного відображення та детального аналізу контенту на Сайті, Компанія користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Youtube та інші. Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача під час роботи на Сайті.

Слід звернути увагу на те, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Усі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

Звертаємо увагу, що повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie. В той час, як відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до змісту та неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Щоб звернутися до Компанії щодо використання файлів cookie, надішліть повідомлення електронною поштою на [email protected] або Telegram @lagoonSupport.

Якщо користувач не погоджується з використанням файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту користувачу буде повторно запропоновано ввімкнення та використання файлів cookie.

Інформація про користувачів, отримана за допомогою файлів cookie, не продається та не розповсюджується у відкритому доступі, а також є власністю Компанії.

11. ЗМІНИ СПРАВЖНІХ ПРАВИЛ

10.1. Lagoon залишає за собою право змінювати положення цієї Оферти без будь-якого обґрунтування.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Якщо окремі положення цих Правил повністю або частково втрачають чинність, дійсність інших положень залишається чинною. Недійсне становище вважається заміненим іншим, найближчим за змістом та призначенням. Це ж діє і для можливих упущених положень цих Правил.

11.2. Для вирішення спорів у судовому порядку застосовується чинне законодавство країни розповсюдження реклами.

11.3. Користування партнерською мережею Lagoon передбачає використання Учасниками певних технічних засобів та програмних комплексів, мереж телекомунікації та послуг сторонніх організацій. Lagoon не несе жодної відповідальності за витрати, що витікають з цього, можливі збитки та перешкоди.

<